VELKOMMEN TIL DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie er opprettet av Den norske universitetsråd (nå Universitets- og høgskolerådet).  Instituttet drives og finansieres av Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU i fellesskap. Hennes Majestet Dronning Sonja er instituttets høye beskytter.

IMG_2234Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. Hovedvekten av Instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet skal være et ressurssenter for de norske universitetsmiljøer i Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, blant annet tilbys bistand til å søke om tillatelser til å utføre forskning- og arkeologiske utgravningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

dialpast1Instituttet arrangerer kurs og delstudier i samarbeid med eierinstitusjonene, og holder konferanser og seminarer for et internasjonalt publikum. Vi legger også til rette for eksterne brukere av våre lokaler og fasiliteter.

Instituttet har en fast administrativ stab på tre personer og en åremålsansatt bestyrer fra det norske universitetsmiljø.

 

Det norske institutt i Athen er deleier i Det Nordiske Bibliotek, som tilbyr lesesalsplasser og kontorplasser til forskere og studenter. Både Det Nordiske Bibliotek og Instituttets eget bibliotek besitter betydelige samlinger faglitteratur.

Fakta:

 • Grunnlagt den 8. mai 1989
 • Drives og finansieres i av universitene i Bergen, Oslo og NTNU i fellesskap. Univeristetet i Tromsø var samarbeidspartner inntil 01.01.18. Universitetet i Bergen har et overordnet administrativt ansvar.
 • Legger til rette for norske forskeres arbeide i Hellas og det østlige Middelhavet
 • Tilbyr emner for studenter i samarbeide med universitetene i Norge
 • Inviterer hver vår til Årsmøte med årsrapport og forelesninger
 • Opprettholder en fagfellebedømt publikasjonsserie 
 • Har atskillige arkeologiske prosjekter løpende i Hellas til enhver tid
 • Følg oss på Facebook og Instagram
 • Se våre forelesninger på Youtube

Vi tilbyr:

 • Støtte for forskere interessert i å jobbe i Hellas
 • Overnatting til forskere og studenter til konkurransedyktige priser i sentrum av Athen
 • Tilgang til bibliotekressurser i verdensklasse, inkludert Det Nordiske Bibliotek og biblioteker tilhørende andre utenlandske skoler og institutter i Athen
 • Lokaler og logistisk støtte til akademiske og administrative besøksgrupper, seminarer og konferanser
 • Økonomisk støtte til studenter og forskere
 • Forelesninger og arrangementer om emner relatert til gresk, middelhavs- og nordisk arkeologi, og studiet av tidligere og nåværende kultur i Norge og middelhavsområdet.