Det norske institutt tar imot ulike kategorier av grupper, og stiller lokaler og andre fasiliteter til disposisjon. Nedenfor er er prisliste over instituttets tjenester og lokalbruk for grupper:

nia-prisliste-for-besokende-2017