DCIM100GOPROGOPR3119.

Støtte til norske forskeres aktiviteter i Hellas er ett av Det norske institutt i Athens viktigste satsingsområder. Instituttet, som ett av 16 utenlandske institutter i Athen, fungerer som bindeledd mellom norske og greske forskningsmiljøer. Det er en aktiv og juridisk anerkjent bidragsyter til å utforske, preservere og presentere den greske historien. I den forbindelse har instituttet organisert og ledet flere arkeologiske forskningsprosjekter relatert til historie, klassiske studier, antikkens filosofi, religion, og innenfor samfunnsfag og humanitære fagomroder generelt, og likeledes innenfor studier av nåtidskulturen.

For nærmere informasjon om avsluttede og aktive feltprosjekter, samt om prosedyrer for å søke om tillatelsetil å forske i Hellas, se lenkene nedenfor:

For forskere

Pågående/aktive feltprosjekter

Fullførte/avsluttede feltprosjekter