THE SMALL CYCLADIC ISLANDS PROJECT (SCIP)

The Small Cycladic Islands Project er en diakron arkeologisk undersøkelse av flere små ubebodde øyer i Kykladene. Prosjektet tar sikte på å bedre forstå den historiske rollen til disse øyene, samt arkeologien i dette området. Til tross for at øyene nå er ubebodd kan slike steder ha spilt viktige roller på flere tidspunkter i historien. Under koloniseringen av Egeerhavet fungerte små øyer som springbrett på veien til mer betydelige landområder. Små øyer fungerte også som gravsteder, maritime festninger, tilfluktssteder, helligdommer, skjulesteder for pirater eller geiteøyer.

I 2019 fokuserte overflateundersøkelsene på multimetoden og komparativ dokumentasjon av øyene som avdekte vekslende mønstre av bruk og ikke-bruk fra forhistorien til i dag. Det treårige prosjektet er et samarbeid mellom Ephorate of Antiquities of the Cyclades, Det norske institutt i Athen og Carleton College, og varer fra 2019 til 2021. Øyene som undersøkes ligger i nærheten av Paros og Antiparos; Sfinos, Serifos, Kythnos; og Mykonos, Syros, Tinos og Andros. Ulik menneskelig virksomhet ble registrert på disse øyene helt fra forhistorisk tid til i dag.

Menneskelig tilstedeværelse har blitt dokumentert i Kykladene så tidlig som midtre paleolittiske periode. Permanent bosetting har vært tilstede siden neolittisk tid, og mer aktive forhold mellom øyene dateres til tidlig bronsealder. Disse øyforholdene har blitt studert omfattende i forbindelse med forhistorisk tid, og i økende grad relatert til klassisk og bysantinsk tid. Likevel er de små øyene i dette nettverket mindre undersøkt og forstått. Slike steder har stort potensial for studie av tidlig sjøfart og sammenhenger i øylivet, så vel som utvikling av en arkeologi for marginale steder og ubebodde plasser.

Selv om noen av øyene var dokumentert fra før ble en mengde ny informasjon avdekket gjennom detaljert undersøkelse, samling av artefakter og studier. Mer detaljert informasjon om den menneskelige aktiviteten på alle disse øyene vil fremkomme av videre forskning, men allerede nå kan vi fastslå en rik og variert historie av menneskelig interaksjon med disse mangfoldige øylandskapene.

***

 

GOURIMADI ARCHAEOLOGICAL PROJECT (GAP)

Det norske institutt påbegynte i 2018 den første sesongen av et 5-årig (2018-2022) arkeologisk utgravingsprosjekt i Karystos, på et område kjent som Gourimadi (sørlig del av Evvia).

 

Topografisk kart over Gourimadi (Foto: Denitsa Nenova)

 

Prosjektet blir støttet av Det norske institutt i Athen med tillatelse av det greske kultur- og sportsdepartementet. Prosjektet ledes av Dr. Zarko Tankosic i samarbeid med Drs. Fanis Mavridis og Paschalis Zafeiriadis.

Gourimadi-sletten ligger i den sørlige delen av Evvia, nær landsbyen Katsaronio, ca 6 km fra den moderne byen Karystos. Sletten ble oppdaget mens en foregående undersøkelse av området (Norwegian Archaeological Survey, NASK) pågikk, og ble umiddelbart anerkjent som betydningsfull basert på samlingen av gjenstandene fra bakken (f.eks. store mengder pilspisser av obsidian, keramikk som indikerte eksistensen av flere kronologiske lag, metallrester i form av  små mengder slagg, en godt bevart bronseøks, osv.). Det ble videre funnet figurer som bevis på symbolsk tro.

Spesielt med tanke på kronologi, indikerer spredningen av keramikk bosetning i dette området i overgangen fra sen-neolitisk tid til tidlig bronsealder. Slettens beliggenhet indikerer også dens betydning i martime forbindelser ettersom den former et naturlig fort på høyden med utmerket utsikt over hele regionen inkludert de fleste deler av Evvia, øst-Attika og nordlige øyer i Kykladene (Andros, Tinos, Giaros og Kea).

GAP er det første utgravingsprosjektet av slette i sør-Evvia med funn fra flere perioder, som også søker å finne bevis på førhistoriske maritime forbindelser samt hvor det er gjort betydelige arkeologiske funn. Det faktum at det er oppdaget eksistensen av en hel kronologisk fase, var for øvrig ikke inkludert i undersøkelsen av overflatematerialet.

***

 

APALIROU ENVIRONS PROJECT (NORWEGIAN NAXOS SURVEY)

309715_270067999703328_109569782419818_747078_956228222_n

Ruiner av kirkekomplekset fra sør. Foto: David Hill

The Norwegian Naxos survey ble påbegynt i oktober 2010 med sikte på å undersøke og dokumentere den arkeologiske festningsbyen Kastro Apalirou,  som har fungert som Naxos’ hovedstad i den siste halvdelen av bysantisk periode. Prosjektet er et samarbeid mellom Det norske institutt i Athen (UiO) og Ephorate of Antiquities i Kykladene. Prosjektet inkluderer også team fra Universitetet i Newcastle og Edinburgh.

Undersøkelsen fokuserer på hvordan økonomiske og politiske endringer kan gjenspeiles i landskapet, spesielt med tanke på forandringene som oppstod fra midten av den bysantiske perioden (565-1081 e.Kr) til den venetianske perioden (1206- midten av det 16. århundret).

picture3Hovedmålet med undersøkelsen er å kartlegge og dokumentere Kastro Apalirou og å forstå sammenhengen mellom bosettingsmønstre, politisk autoritet og øyas økonomi. For å forstå funksjonen og formen på Kastro Apalirou, ønskes flere spørsmål angående politisk, administrativ og religiøs struktur besvart, deriblant hvilken funksjon Apalirou hadde og om det fantes bosetting der over en lengre periode. Videre ønsket man blant annet å undersøke hvorvidt Apalirou hovedsakelig var en defensiv side for Naxos eller om hadde den en større rolle i Kyklades.

 

picture4Til tross for at hovedmålet- og fokuset er på Kastro Apalirou, utvidet vi vårt feltarbeid til landskapet det er omgitt av og på den måten skapte vi et laboratorium av historisk og arkeologisk forskning i overgangen fra antikken til middelalderen. Prosjektet ble avsluttet i 2018.

Mer informasjon om undersøkelsen på Kastro Apalirou kan finnes på UiOs nettside og på våre engelske nettsider.

 

 

Les mer om våre fullførte arkeologiske prosjekter her:

Southern Naxos Greek-Norwegian Underwater Survey

Kastro Apalirou, Naxos

Arcadia, NAS III

Irakleia caves excavation project (ICEP)

Norwegian archaelogical survey in the Karystia (NASK)

Greek Norwegian deep water archaelogical survey at Ithaca.

Norwegian Arcadia survey – Part II

Hellenic-Norwegian excavations at Tegea

Fieldwork at Petropigi (Kavala)