GOURIMADI ARCHAEOLOGICAL PROJECT (GAP)

Det norske institutt påbegynte i 2018 den første sesongen av et 5-årig (2018-2022) arkeologisk utgravingsprosjekt i Karystos, på et område kjent som Gourimadi (sørlig del av Evvia).

 

Topografisk kart over Gourimadi (Foto: Denitsa Nenova)

 

Prosjektet blir støttet av Det norske institutt i Athen med tillatelse av det greske kultur- og sportsdepartementet. Prosjektet ledes av Dr. Zarko Tankosic i samarbeid med Drs. Fanis Mavridis og Paschalis Zafeiriadis.

Gourimadi-sletten ligger i den sørlige delen av Evvia, nær landsbyen Katsaronio, ca 6 km fra den moderne byen Karystos. Sletten ble oppdaget mens en foregående undersøkelse av området (Norwegian Archaeological Survey, NASK) pågikk, og ble umiddelbart anerkjent som betydningsfull basert på samlingen av gjenstandene fra bakken (f.eks. store mengder pilspisser av obsidian, keramikk som indikerte eksistensen av flere kronologiske lag, metallrester i form av  små mengder slagg, en godt bevart bronseøks, osv.). Det ble videre funnet figurer som bevis på symbolsk tro.

Spesielt med tanke på kronologi, indikerer spredningen av keramikk bosetning i dette området i overgangen fra sen-neolitisk tid til tidlig bronsealder. Slettens beliggenhet indikerer også dens betydning i martime forbindelser ettersom den former et naturlig fort på høyden med utmerket utsikt over hele regionen inkludert de fleste deler av Evvia, øst-Attika og nordlige øyer i Kykladene (Andros, Tinos, Giaros og Kea).

GAP er det første utgravingsprosjektet av slette i sør-Evvia med funn fra flere perioder, som også søker å finne bevis på førhistoriske maritime forbindelser samt hvor det er gjort betydelige arkeologiske funn. Det faktum at det er oppdaget eksistensen av en hel kronologisk fase, var for øvrig ikke inkludert i undersøkelsen av overflatematerialet.

***

 

APALIROU ENVIRONS PROJECT (NORWEGIAN NAXOS SURVEY)

309715_270067999703328_109569782419818_747078_956228222_n

Ruiner av kirkekomplekset fra sør. Foto: David Hill

The Norwegian Naxos survey ble påbegynt i oktober 2010 med sikte på å undersøke og dokumentere den arkeologiske festningsbyen Kastro Apalirou,  som har fungert som Naxos’ hovedstad i den siste halvdelen av bysantisk periode. Prosjektet er et samarbeid mellom Det norske institutt i Athen (UiO) og Ephorate of Antiquities i Kykladene. Prosjektet inkluderer også team fra Universitetet i Newcastle og Edinburgh.

Undersøkelsen fokuserer på hvordan økonomiske og politiske endringer kan gjenspeiles i landskapet, spesielt med tanke på forandringene som oppstod fra midten av den bysantiske perioden (565-1081 e.Kr) til den venetianske perioden (1206- midten av det 16. århundret).

picture3Hovedmålet med undersøkelsen er å kartlegge og dokumentere Kastro Apalirou og å forstå sammenhengen mellom bosettingsmønstre, politisk autoritet og øyas økonomi. For å forstå funksjonen og formen på Kastro Apalirou, ønskes flere spørsmål angående politisk, administrativ og religiøs struktur besvart, deriblant hvilken funksjon Apalirou hadde og om det fantes bosetting der over en lengre periode. Videre ønsket man blant annet å undersøke hvorvidt Apalirou hovedsakelig var en defensiv side for Naxos eller om hadde den en større rolle i Kyklades.

 

picture4Til tross for at hovedmålet- og fokuset er på Kastro Apalirou, utvidet vi vårt feltarbeid til landskapet det er omgitt av og på den måten skapte vi et laboratorium av historisk og arkeologisk forskning i overgangen fra antikken til middelalderen. Prosjektet ble avsluttet i 2018.

Mer informasjon om undersøkelsen på Kastro Apalirou kan finnes på UiOs nettside og på våre engelske nettsider.

 

***

 

NORWEGIAN ARCHAEOLOGICAL SURVEY IN THE KARYSTIA (NASK)

cropped-norwinst_fb8.jpgNASK er et program som bestod av arkeologiske diakroniske flateundersøkelser i Katsaronio Plain, som ligger nordvest i byen Karystos. Prosjektet varte fra 2012 til 2016 og var i studie- og publikasjonsfasen i 2017.

10460637_733652126699747_2654484285747004749_oDen norske arkeologiske undersøkelsen i Karystia var et femårig prosjekt med systematiske arkeologiske undersøkelser i Karystia, som ligger i den sørlige delen av Evvia. Det langsiktige målet var å filme og rekonstruere det kulturelle landskapet i Karystia og hvordan landskapet var konstruert, bebygd og brukt av menneskene som var bosatt der i forhistorisk tid frem til i dag. Siden det har vært begrenset med forskning her i fortiden, har Katsaronio Plain hittil vært visuelt ukjent i arkeologisk sammenheng.

Det primære målet for prosjektet var å utforske den langvarige sammenhengen mellom beboerne og landområdet og å samle bevis som reflekterer fortiden (især forhistorisk) sosiopolitisk organisering av samfunn på Karystia og deres tilgang til, og  håndtering av landbruksressurser.

 

10519774_747762008600589_2834110795321667729_nI tillegg inkluderte prosjektet søket etter bevis fra den tidligste kjente (sen neolitisk tid) bosetningen i området og fungerte dessuten som en uformell feltopplæring hvor arkeologistudenter fra Norge og andre land kunne skaffe seg felterfaring. Mer enn 100 studenter, frivillige og profesjonelle arkeologer fra Norge og flere andre land har deltatt i dette prosjektet.

 

11391514_932976706767287_5090176692072239531_nI prosjektet klarte vi å oppdage og dokumentere 99 arkeologiske sletter i et 20 kvadratmeters område. Prosjektet oppdaget også områder som ønskes undersøkt i fremtiden i form av arkeologisk utgraving (f.eks Gourimadis prehistoriske slette).

 

For flere bilder fra prosjektet, vennligst se vår Facebookside. For ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektets direktør, Dr. Zarko Tankosic.

***

 

2000 ÅR GAMLE SKIPSVRAK OPPDAGET VED NAXOS
En samling gamle skipsvrak og flere havner og ankersteder fra romersk og bysantinsk tid har blitt oppdaget utenfor øya Naxos.

Oppdagelsene ble gjort av en norsk-gresk forskergruppe tilknyttet Det norske institutt i Athen, deriblant Sven Ahrens, arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, gjennom prosjektet «Underwater survey of the South coast of Naxos».

 

Forskerne er overrasket over antall vrak de har oppdaget på grunt vann, og det faktum at vrakene ikke har blitt undersøkt før, tross det krystallklare vannet i området.

Konsentrasjonene av skipsvrak og innholdet i vrakene bekrefter teoriene om Naxos’ knutepunktfunksjon i romerske og middelalderske handelsruter, handelsnettverk og generell ferdsel. Det rike keramikkmaterialet i lasten er godt bevart og ved hjelp av dette materialet kan forskerne kartlegge handelsforbindelser gjennom flere hundre år og lære mer om menneskene som levde i de ulike periodene.

Det større prosjektet som funnene er en del av er å bidra med ny kunnskap om hvordan store og tynt befolkede jordbruksområder var knyttet til omverdenen gjennom sjøen. Det er særlig interessant å se på hvordan kommunikasjonen med omverdenen kan ha blitt opprettholdt i ufredstider hvor bosetningen trakk inn på øyene og opp i fjellene i store deler av det greske øyriket. I et øysamfunn som det på Naxos er det å ha tilgang på en god havn eller ankringssted helt avgjørende for import og eksport av varer, folk og fe.

Internasjonal medieblest
Etter en lang og grundig artikkel i den israelske avisen Haaretz 18. desember 2017

Cluster of Roman Shipwrecks Suddenly Noticed Off Greek Island of Naxos

har dusinvis av nyhetsmedier, magasiner og tidsskrifter verden over plukket opp historien og kontaktet instituttet for mer informasjon. Slik har instituttets og norske forskeres viktige og aktuelle forskning i Hellas havnet i sterkt, internasjonalt søkelys.

Newsweek             Daily Mail            Atlas Obscura            Greek Reporter            EXPRESS

Sputnik International 

 

Les mer om våre fullførte arkeologiske prosjekter her:

Southern Naxos Greek-Norwegian Underwater Survey

Kastro Apalirou, Naxos

Arcadia, NAS III

Irakleia caves excavation project (ICEP)

Norwegian archaelogical survey in the Karystia (NASK)

Greek Norwegian deep water archaelogical survey at Ithaca.

Norwegian Arcadia survey – Part II

Hellenic-Norwegian excavations at Tegea

Fieldwork at Petropigi (Kavala)