Dr. Jorunn Økland

Professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo
Bestyrer, Det norske institutt i Athen (fra 1. januar 2016)

Faglige interesser

 • Antikk materialkultur
 • Feministisk religionskritikk
 • Kjønn og hellige tekster
 • Kulturell/sekulær bibelbruk
 • Teori (kunnskap, likestilling, sted, m.m.)

Bakgrunn

 • Bestyrer, Det norske insitutt i Athen (2016-2020)
 • Dr. theol. fra Universitetet i Oslo, gresk mellomfag
 • Senterleder, STK, Fra 1.1.2010–31.12.2013.
 • Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, fra september 2007-.
 • Timelærer, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007
 • Forsker ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskapsakademi, 2006-2007.
 • Professor i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2005-2007.
 • Førsteamanuensis i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2000-2005.
 • Timelærer, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2000.
 • NFR-Stipendiat, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1994-2000.
 • Div. Universitetslektor/timelærer/korttidsstipend Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1992-1994
 • Forskningsassistent, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, 1989-1992

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet for Nytt norsk tidsskrift (Universitetsforlaget), 2018-:

 • Medlem av Council, Society of Biblical Literature, 2016-:

 • Leder, styringsgruppen for programenheten Archaeology of Religion in the Roman World, SBL, 2015- (medlem fra 2004-):

 • Grunnleggende redaktør av tidsskriftet Journal of the Bible and its Reception (de Gruyter), 2012-2015 (med-redaktør fra 2016-):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Biblical Interpretation: A Journal of Contemporary Approaches (Brill), 2013-:

 • Medlem av Oversettelsesutvalget, Bibelselskapet (2012):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Critical Research on Religion (SAGE), 2012-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for The Bible & Critical Theory Journal, 2011-:

 • Leder av nasjonalt fagråd for kjønnsforskning i Norge, 2010-2011:

 • Medlem i Research And Publications Comittee, SBL, 2009-2015:

 • President, European Association of Biblical Studies, 2009-2012:

 • Styreleder KILDEN – Informasjonssenter for kjønnsforskning (NFR), 2007-2010:

 • Medlem i styringsgruppen for programenheten ”Gender, Sexuality, and the Bible”, Society of Biblical Literature, 2006-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for Journal for the Study of the New Testament (SAGE), 2006-

Publikasjoner

Økland, Jorunn (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 141- 147

Fischer, Irmtraud; Økland, Jorunn; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  Tora.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-020975-6.  Einleitung.  s 9 – 35

Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser – religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 – 125

Økland, Jorunn (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth, In Steven J. Friesen; Daniel N. Showalter & James Walters (ed.),  Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978900418197-7.  VII.  s 199 – 229

Økland, Jorunn (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work . Lectio Difficilior.  ISSN 1661-3317.  11(2)

Økland, Jorunn (2010). “Night at the Museum”: En model . Tidsskriftet Fønix.  ISSN 0105-3116.  33(3), s 227- 238

Økland, Jorunn (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 279- 291

Økland, Jorunn (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes, In Paul Foster (ed.),  New Testament Studies: Volume III.  Sage Publications.  ISBN 978184860168-0.  41.  s 85 – 88

Økland, Jorunn (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up?, In Amy-Jill Levine & Maria Mayo Robbins (ed.),  A Feminist Companion to the Apocalypse of John.  Continuum.  ISBN 9780826466501.  Kapittel.  s 88 – 105

Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Valerio, Adriana & Navarro Puerto, Mercedes (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell’ottica di genere, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  La Torah.  Il Pozzo di Giacobbe.  ISBN 978-88-6124-143-5.  1.  s 7 – 31