Instituttets publikasjoner

booksallDet norske institutt i Athen publiserte tidligere tre uavhengige akademiske serier. Skrifter (kun på norsk) er utgått. De to tidligere seriene Papers and Monographs er nå blitt samlet i serien Papers and Monographs fra Det norske institutt i Athen.

Etter vår avtale med Norges forskningsråd, er alle verk utgitt i denne serien gjenstand for fagfellebedømmelse før de blir akseptert for publisering.

 

Alle publikasjoner fra Det norske Institutt er også tilgjengelige digitalt gjennom De digitale samlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

I Hellas er det norske instituttets publikasjoner tilgjengelig på Andromeda Books (både kjøp på nett og i butikk i Athen).