Skrifter


Dionysis-og-Apollon-01
Bin
d 1
Dionysos og Apollon. Religion og samfunn i antikkens Hellas.
Redigert av T. Eide & T. Hägg (Bergen 1989).
287 s.
ISBN 82-991411-2-5.
Utsolgt fra forlaget

 

 

 

Bind 2
Hellas og Norge. Kontakt, komparasjon, kontrast. En artikkelsamling.
Redigert av Ø. Andersen & T. Hägg (Bergen 1990).
280 s.
ISBN 82-991411-3-3.

 

 

I-Hellas-med-Pausanias-01Bind 3
I Hellas med Pausanias. Artikler og oversettelser.
Redigert av Ø. Andersen & T. Eide (Bergen 1992).
253 s.
ISBN 82-991411-4-1.
NOK 200,-

 

 

 

Antikken-i-norsk-litteratur-01Bind 4
Antikken i norsk litteratur. En artikkelsamling.
Redigert av Ø. Andersen & A. Aarseth (Bergen 1993).
292 s.
ISBN 82-90500-14-9.

 

 

 

 

I-skyggen-av-Akropolis-01Bind 5
I skyggen av Akropolis. En artikkelsamling. Redigert av
Ø. Andersen & T. Hägg (Bergen 1994).
416 s.
ISBN 82-991411-8-4.
NOK 225,-

 

 

 

Antikke-samfunn-i-krig-og-fred-01Bind 6
Antikke samfunn i krig og fred, festskrift til prof. Johan Henrik Schreiner. Redigert av Jon W. Iddeng (Oslo 2003).
254 s.
ISBN 82-709937-8-6.
Novus forlag

 

 

 

 

Fra-Palass-til-Polis-01Bind 7
Fra palass til polis. Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur.
Redigert av Jon W. Iddeng (Oslo 2008).
301 s.
ISBN 978-82-7099-497-7.
NOK 310,-
Novus forlag

 

 

Skrifter kan anskaffes fra:

Bind 1-5:
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Bergen
HF-bygget, Sydnesplassen 7
N-5007 Bergen
Norge
e-post: post@lle.uib.no

Bind 6-7:
Novus forlag