Det norske institutt i Athen arrangerer hvert semester eksamen i norsk for internasjonale studenter, i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Vennligst les informasjonen her før du kontakter instituttet med flere spørsmål.

ÆØÅEksamen i Norsk for internasjonale studenter, trinn 1, 2 og 3, vil bli arrangert av Det norske institutt i Athen i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, vårsemesteret 2019.

Trinn 1-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0110 som gis ved Universitetet i Oslo samme dag. Trinn 2-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0120  som gis ved Universitetet i Oslo samme dag. Trinn 3-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0130 som gis ved Universitetet i Oslo samme dag.

Dato for eksamen er 23.-24. mai 2019 (nivå 1, 2 og 3).  Nærmere informasjon om klokkeslett for oppmøte vil bli gitt til de påmeldte studentene. Vi ber dere om å ikke lage reiseplaner før vi informerer dere om den eksakte eksamensdato.

Besvarelsene vil bli sensurert ved Universitetet i Oslo, og bekreftelse/karakterutskrift vil bli sendt kandidatene direkte fra Det norske institutt.

Eksamensavgift: 100 euro pr. kandidat for hver eksamen.  Påmeldte kandidater vil få tilsendt kontoopplysninger og annen nødvendig informasjon. Innbetaling vil gjelde som bekreftelse på påmelding, og kvittering for betalt eksamensavgift må oversendes instituttet senest 1 uke før eksamen.

Søknad om eksamensdeltagelse sendes på e-post til eurora.hatzidimitriou@uib.no og må være oss i hende senest mandag 22. april 2019.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, og legg ved kopi av pass eller ID-kort.

For ytterligere informasjon som ikke er på denne siden, står Eurora Hatzidimitriou til disposisjon på e-post eurora.hatzidimitriou@uib.no

Påmeldingsskjema norskeksamen vår 2019

Registration form of exams in Norwegian, Spring 2019

NIA_Eksamensinformasjonsark

Trinn 1, 2 og 3 relatert til internasjonalt rammeverk: cefr-engelsk

 

Tidligere eksamensoppgaver

Noen eksempler på tidligere eksamensoppgaver, del 2 og 3. Del 1 består av diktat på trinn 1 og 2, referat av radiointervju på trinn 3 (ny eksamensform fra vår 2018).

Trinn 1 – NORINT0110

norint0110-h-2012 norint0110-v-2013

norint0110-v-2013

Trinn 2 – NORINT0120

norint0120-v-2013

norint0120-v-2014

Trinn 3 – NORINT0130

norint0130-v-2013-oppgavesett