DUE TO THE RESTRICTIONS CONNECTED TO THE COVID-19 EPIDEMIC, THE NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS, IN CONSULTATION WITH THE UNIVERSITY OF OSLO, IS FORCED TO CANCEL THE NORWEGIAN LANGUAGE EXAMS FOR INTERNATIONAL STUDENTS THAT WERE TO TAKE PLACE ON MAY 20, 2020. IT IS UNCLEAR AT THE MOMENT WHETHER A MAKE-UP TEST WILL BE AVAILABLE IN THE FALL. REGARDLESS, THE DECEMBER TEST IS STILL SCHEDULED TO PROCEED AS PLANNED AND WE WILL ANNOUNCE WHEN IT IS POSSIBLE TO SUBMIT APPLICATIONS LATER IN THE YEAR. STAY SAFE!

Det norske institutt i Athen arrangerer hvert semester eksamen i norsk for internasjonale studenter, i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Vennligst les informasjonen her før du kontakter instituttet med flere spørsmål.

ÆØÅEksamen i Norsk for internasjonale studenter, trinn 1, 2 og 3, vil bli arrangert av Det norske institutt i Athen i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, vårsemesteret 2020.

Trinn 1-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0110 som gis ved Universitetet i Oslo samme dag. Trinn 2-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0120  som gis ved Universitetet i Oslo samme dag. Trinn 3-eksamen tilsvarer den skriftlige delen av eksamen til emnet NORINT0130 som gis ved Universitetet i Oslo samme dag.

Dato for eksamen er 20. mai 2020 (nivå 1, 2 og 3).  Nærmere informasjon om klokkeslett for oppmøte vil bli gitt til de påmeldte studentene. Vi ber dere om å ikke lage reiseplaner før vi informerer dere om den eksakte eksamensdato.

Besvarelsene vil bli sensurert ved Universitetet i Oslo, og bekreftelse/karakterutskrift vil bli sendt kandidatene direkte fra Det norske institutt.

Eksamensavgift: 100 euro pr. kandidat for hver eksamen.  Påmeldte kandidater vil få tilsendt kontoopplysninger og annen nødvendig informasjon. Innbetaling vil gjelde som bekreftelse på påmelding, og kvittering for betalt eksamensavgift må oversendes instituttet senest 1 uke før eksamen.

Søknad om eksamensdeltagelse sendes på e-post til zarko.tankosic@uib.no og må være oss i hende senest fredag 24. april 2020.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, og legg ved kopi av pass eller ID-kort.

For ytterligere informasjon som ikke er på denne siden, står Zarko Tankosic til disposisjon på e-post zarko.tankosic@uib.no

Påmeldingsskjema norskeksamen vår 2020

Registration form of exams in Norwegian, Spring 2020

NIA_Eksamensinformasjonsark

Trinn 1, 2 og 3 relatert til internasjonalt rammeverk: cefr-engelsk

 

Tidligere eksamensoppgaver

Noen eksempler på tidligere eksamensoppgaver, del 2 og 3. Del 1 består av diktat på trinn 1 og 2, referat av radiointervju på trinn 3 (ny eksamensform fra vår 2018).

Trinn 1 – NORINT0110

norint0110-h-2012 norint0110-v-2013

norint0110-v-2013

Trinn 2 – NORINT0120

norint0120-v-2013

norint0120-v-2014

Trinn 3 – NORINT0130

norint0130-v-2013-oppgavesett