43B6DB15-C9DC-4569-9EC5-6FFC9FE6E96EDet norske institutt tar imot ulike kategorier av grupper, og stiller lokaler og andre fasiliteter til disposisjon. Det tilbys videre  logistisk støtte til akademiske og administrative besøksgrupper, seminarer og konferanser.

Besøksgruppene må arrangeres i god tid før for å sikre at det er nok tid til samtlige forberedelser. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om tilgjengelighet og priser.

Her kan du finne en generell prisliste over instituttets tjenester og lokalbruk for grupper: