attr2Det norske institutt i Athen har en velansett og populær forelesningsserie gående i Athen. Vi tilbyr flere forelesninger per år relatert til våre forskningsområder, med greske, norske og internasjonale forelesere. I tillegg tilbyr vi våre mottagere av stipend å presentere deres arbeid for det internasjonale forskningsmiljøet i Athen.

 

For å nå ut til et bredere publikum, blir instituttets forelesninger (med tillatelse fra de aktuelle aktører) nå filmet og gjort tilgjengelige på vår YouTube-kanal.

For mer informasjon om tidligere seminarer og forelesninger (på engelsk), vennligst følg denne linken:

Tidligere seminarer og forelesninger