Angelopoulos TodayDet norske institutt i Athen deltar i, og støtter, kultursamarbeid mellom Norge og Hellas. En stor del av dette samarbeidet foregår og sponses i samarbeid med Den kongelige norske ambassade i Aten.

Instituttet støtter dessuten individuelle prosjekter innenfor kultur og i skjæringspunktet mellom kultur otg forskning, nyere historie og samfunn, samt kunst.