DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN VIL IKKE TILBUDE REISESTIPENDER I 2020

 

 

Det norske institutt i Athen deler ut årlige stipend på opptil 20.000 norske kroner (NOK) for å støtte forskning relatert til Det norske institutt i Athens aktiviteter og øvirge østlige middelhav.

 

Forskere av alle nasjonaliteter, innenfor humaniora og samfunnsfag er velkommen til å søke. Utlysningsteksten på norsk og engelsk kan lastes ned her:

 

Utlysingstekst-fondsstipendet-2018

Engelsk-utlysingstekst-fondsstipendet-2018

 

Reisestipendets formål er å støtte forskere som har en klar hensikt og behov for å oppholde seg i Hellas eller utenfor sitt hjemland over en periode. Ved tildelingen vil det bl.a. bli lagt vekt på prosjektets faglige kvalitet, relevans for instituttet, samt nettverksbygging og rekruttering.

 

For 2018/2019 vil instituttet dele ut individuelle stipender på opptil NOK 20.000 og avhengig av budsjett. Stipendet inkluderer også retten til å bo gratis i Det norske institutt i Athens gjestehus i en periode som anses rimelig for å fullføre prosjektet eller delprosjektet som blir finansiert av stipendet (avhengig av ledig kapasitet i gjestehuset).

Søkere som ikke blir tildelt stipend fra Det norske institutt i Athens fond vil kunne komme i bedraktning i forbindelse med instituttets reisestipend.

Søknader må være oss i hende innen onsdag 10. februar 2018.

Søknaden skal inneholde:

  • søkerens navn og adresse, samt annen relevant kontaktinformasjon
  • prosjektbeskrivelse (ikke over én maskinskrevet side) som eksplisitt viser relevansen for det foreslåtte prosjektet til Det norske institutt i Athen og dets arbeid i Hellas o gdet østlige middelhav
  • Søkerens curriculum vitae / resymé
  • fullstendig og detaljert budsjett for prosjektet, med opplysning om eventuelle andre finansieringskilder.
  • Kopi av vitnemål skal vedlegges.

Vennligst send søknaden elektronisk til Zarko Tankosic på e-post: zarko.tankosic@uib.no

Tildelingen vil bli offentliggjort i april 2018, og stipendene må bli benyttet innen ett år fra den offisielle tildelingsdatoen. Mottakere av reisestipend forventes å holde en forelesning eller lignende presentasjon om deres forskning på instituttet.

Ytterligere informasjon kan fåes ved å kontake Zarko Tankosic, e-post: zarko.tankosic@uib.no eller på telefon +30 210 92 1 420.